Outdoor Fitness

Et nyt og lækkert Outdoor Fitness anlæg er etableret i 2021.

Anlægget er placeret lige ved hovedindgangen til IBF Arena og Sportscenter Ikast.

Faciliteten kan benyttes af alle, og understøtter dermed et stadig stigende behov for bevægelser blandt alle generationer

Outdoor fitness